Zapraszam wszytstkich chętnych uczniów klas 1-3, do wzięcia udziału w konkursie "Legendy i opowieści kaliskie"
Już jutro pojawi się pierwsza z legend, także bądźcie czujni :)

 

Regulamin konkursu szkolnego

 „Legendy i opowieści kaliskie”

 

1. Cele konkursu:

  • poznanie legend kaliskich,
  • pogłębienie wiedzy o historii Kalisza
  • promowanie miasta Kalisza jako miasta z bogatą tradycją i kulturą
  • kształtowanie postawy szacunku dla swojej „małej ojczyzny”

2. Zasady konkursu:

  • konkurs trwać będzie od 22.04. do 20.05.2020 r.
  • na blogu świetlicowym pojawiać się będą w równych odstępach czasowych różne legendy kaliskie, z którymi uczestnicy konkursu będą musieli się zapoznać
  • na zakończenie, na blogu udostępniony zostanie test, który sprawdzi zdobytą wiedzę uczniów, a zarazem będzie podstawą do wyłonienia zwycięzców

3. Uczestnicy konkursu:

  • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I - III

4. Organizator konkursu

  • organizatorem konkursu jest świetlica szkolna nr 2; funkcję koordynatora pełni pani Klaudia Biel

5. Nagrody

  • dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe

 

K.B