Przeczytajcie lub posłuchajcie wiersza Juliana Tuwima "Wszyscy dla wszystkich" i odpowiedzcie na następujące pytania:

  1. Jakie zawody pojawiły się w wierszu?
  2. Powiedz na czym polegają ich zawody, co wykonują?
  3. Czego uczy nas wiersz? 

Julian Tuwim

Wszyscy dla wszystkich

 

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

K.M.