dzien dziecka news

Międzynarodowy Dzień Dziecka to dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Obchodzony jest od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce przypada 1 czerwca.

Każde dzecko, jak każdy inny człowiek, ma swoje prawa. Jak powiedział Janusz Korczak: „DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ. MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW. MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA. MA PRAWO DO SZACUNKU.
NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE.”

prawa dziecka

Oprócz praw, dziecko tak jak każdy człowiek ma również obowiązki. Zobaczcie jakie.

obowiązki dziecka

Na koniec, przesyłamy najserdeczniejsze życzenia, aby każdy dzień wyglądał tak jak Dzień Dziecka :)

K.B