Czy zastanawialiście się jak w języku angielskim brzmią popularne zabawy

i aktywności dla dzieci?

Oto kilka przykładów i pomysłów na spędzenie czasu wolnego:

 

hide HIDE AND SEEK                board gameBOARD GAMES

 

blocks BLOCKS                 drawing DRAWING

 

painting PAINTING              chess CHESS

 

dollhouse DOLLHOUSE               CATCH UPPLAYING CATCH-UP

 

              Życzę miłej zabawy!   Have fun!

                                                                                                              Karolina Prętczyńska