Autumn - JESIEŃ

            autumn

We wtorek, 22 września, rozpoczęła się astronomiczna jesień. Za jej początek przyjmuje się moment,

w którym słońce osiąga tzw. punkt równonocy jesiennej.

Natomiast kalendarzowa jesień wypada dzień później, czyli 23 września.

words

 

                                                                                                                   Karolina Prętczyńska