Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej nr 1 i 2 do wzięcia udziału w konkursie piosenki świetlicowej :)

Regulamin piosenki świetlicowej

1. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej dzieci,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
 • popularyzacja piosenek z bajek i baśni.

2. Zasady konkursu:

 • konkurs trwać będzie od 16.11. do 04.12.2020 r.
 • zadaniem uczestników jest nagranie piosenki z bajki, którą należy samodzielnie zaśpiewać z wykorzystaniem podkładu muzycznego lub acapella
 • czas nagrania nie powinien przekroczyć 1,5 min.
 • nagranie należy przesłać na platformie Microsoft Teams w wiadomości prywatnej do pani Klaudii Biel, lub pani Joanny Krzywik, najpóźniej do 4.12.2020 r.
 • w razie problemów z przesłaniem filmu, prosimy o bezpośredni kontakt przez dziennik Librus lub Microsoft Teams z wyżej wymienionymi osobami.

3. Uczestnicy konkursu:

 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – III uczęszczający do świetlicy szkolnej.

4. Organizator konkursu:

 • organizatorem jest świetlica szkolna nr 2 i nr 1; funkcję koordynatora pełnią panie: Klaudia Biel, Joanna Krzywik, Dagmara Stodulska.

5. Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru/wartości artystyczne utworu,
 • interpretacja i choreografia,
 • właściwa dykcja i umuzykalnienie,
 • pomysłowość w zakresie wykorzystania scenografii i kostiumów.

6. Nagrody

 • dyplom dla każdego uczestnika, a dla laureatów trzech pierwszych miejsc nagrody rzeczowe.

 

Festiwal Sztuki i Muzyki Luna