Od tego roku w  świetlicy nr 1 dzieci rozpoczęły naukę języka migowego. Do tej pory poznały nazwy dni tygodnia, nazwy pór roku oraz podstawowe zwroty grzecznościowe. Zachęcamy do powtórki poznanych zwrotów. Dołączone filmiki pokazują jak prawidłowo zamigać poszczególne zwroty. Ostatni z filmików ukazuje nazwy poszczególnych nazw miesięcy. Zachęcamy aby dzieci spróbowały się ich nauczyć w ten sposób poszerzą swoją umiejętności władania alfabetem paluszkowym.

Przygotowała 

Dagmara Stodulska 

https://www.youtube.com/watch?v=W1EwwyVG3MI

https://www.youtube.com/watch?v=sT5mdeQsImU

https://www.youtube.com/watch?v=VNU4dm93OoM

https://www.youtube.com/watch?v=oQpb20I3FmM