OIP 3

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

obchodzony jest 5 grudnia. Wolontariusze niosą pomoc innym

i to bezinteresownie. Pojawiają się tam, gdzie są potrzebni.

Każdy może być wolontariuszem!

Może więc i ty zdecydujesz się dać siebie innym?

                                 wartobycdobrym html.run

Krajem, w którym najwięcej ludzi dobrowolnie pomaga innym, jest Norwegia. Wolontariusze udzielają się tam społecznie w domach dziecka, hospicjach, szpitalach, czy schroniskach dla zwierząt.

W Polsce rónież są ludzie, których serca łatwo poruszyć niedolą innych. Ofiarowują oni bezinteresownie swój czas, umiejętności, oraz pieniądze.

Samo słowo „wolontariusz”, oznacza dobrowolny, ochotniczy. Zaangażowanie wolontariusza jest zatem dobrowolne i wynika z jego woli, a nie z nakazów. Może być to działanie indywidualne lub aktywność profesjonalnie zorganizowana w ramach grupy. Podstawową różnicą pomiędzy wolontariuszem, a pracownikiem otrzymującym wynagrodzenie, jest motywacja wolna od zarabiania pieniędzy. 

Również w naszym mieście jest mnóstwo miejsc, które organizują pomoc potrzebującym. Tam mogą się zgłaszać wszystkie, zainteresowane niesieniem pomocy, osoby. Są to fundacje np. Fundacja Mocni Miłością, Schronisko dla Zwierząt, czy Centrum Wolontariatu Caritas. Również w naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu powołany w ramach realizacji programu WOLONTARIAT Z KLASĄ. 

                                                                                                                   Karolina Prętczyńska