W związku ze współpracą międzynarodową naszej szkoły w zakresie projektu „Speak, sport, click and sing!” realizowanego w ramach programu Erasmus+ ze szkołami z Hamm (Niemcy), Neufchâteau (Francja) i Crotone (Włochy), chcielibyśmy pokazać naszym zagranicznym partnerom (nauczycielom i uczniom z tych szkół) jak wygląda nasze życie szkolne w Polsce w obecnym czasie w trakcie nauki zdalnej.

W związku z tym zachęcamy Was, uczniów klas 1-4, do udziału w konkursie plastycznym na pracę przedstawiającą jak wygląda Wasz szkolny dzień, Wasza nauka szkolna w obecnym czasie.

Prace mogą być przygotowane w dowolnej formie artystycznej na przykład w formie rysunku, malunku, komiksu, historyjek obrazkowych lub zdjęciowych, prezentacji, kolażu lub innej, a nawet być mieszanką różnych form.

Praca powinna być wykonana indywidualnie, ale dopuszczalne jest wsparcie ze strony rodzica.

Praca może być wykonana w dowolnym formacie i dowolnymi technikami.

Praca nie musi, ale może zawierać krótkie teksty lub pojedyncze słowa. Jeżeli na pracy miałyby pojawić się jakieś teksty, najlepiej gdyby były one w języku angielskim lub niemieckim, ale dopuszczalne są również teksty w języku polskim.

Prace należy przesłać w formie elektronicznej (zdjęcie, skan lub plik)  do 20 grudnia 2020 roku do organizatora konkursu, pana Edmunda Symanowicza, nauczyciela języka niemieckiego i koordynatora projektu „Speak, sport, click and sing!”. Dla laureatów konkursu przewidziane są upominki.

E.S.

 

logosbeneficaireserasmusright pl 15